Limba Română VI

Programă

Unitatea 1
Narațiunea. Acțiunea. Timpul. Spațiul. Narațiunea la persoana I. Autorul. Naratorul. Personajul.
– Valori etice în legendele popoarelor
– Contextul de comunicare
– Cuvântul. Sinonime. Antonime
– Sensurile cuvintelor
– Omonime. Cuvinte polisemantice
– Diftong. Triftong. Hiat
– Despărțirea în silabe
– Redactarea unei narațiuni la persoana I

Exerciții rezolvate și exerciții propuse

Diverse materiale

VOCABULARUL și FAMILIA LEXICALĂ
Noțiuni generale de FONETICĂ
Părți principale de propoziție: SUBIECTUL
Părți principale de propoziție: PREDICATUL
Părți secundare de propoziție: ATRIBUTUL
Părți secundare de propoziție – COMPLEMENTUL (gramatica veche)
PROPOZIȚIA. Definiție, părți de propoziție, clasificarea propozițiilor
Regulile despărțirii cuvintelor în silabe
Figuri de stil ilustrate (1): PERSONIFICAREA, ANTITEZA, REPETIȚIA, INVERSIUNEA
Figuri de stil ilustrate (2): EPITET, COMPARAȚIE, HIPERBOLĂ, METAFORĂ, ALEGORIE, SINECDOCĂ și METONIMIE

%d blogeri au apreciat: